Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü

Hakkında

Amaç, Misyon, Vizyon

Amacımız; Laboratuvarımızın uluslararası kriterlere göre yeterliliğinin onaylanması ile doğru ve güvenilir analiz sonuçları elde etmek amaçlanmaktadır. Böylece “hizmet kalitesinin güvencesini” oluşturmaktır.

Misyonumuz; Bilgiyi, bilimi ve teknolojiyi müşterilerimiz için birleştirerek, kalite bilincini tüm hizmet birimlerinde geliştirmek ve ulusal ve uluslararası standart metotların kullanıldığı Ankara Laboratuvar Müdürlüğünü güvenilir ve etkin bir kurum haline getirmektir.

Vizyonumuz; Gümrük mevzuatını ve Türk Gümrük Tarife Cetvelini uygulayan, Kalite Sistemini benimseyen teknik ve idari personele sahip, teknolojik olarak yeterli teknik ekipmanı olan; doğru ve güvenilir hizmet verecek şekilde yapılanmak ve bu yapının sürekliliği sağlamak, müşteri beklentilerini izleyerek iyileştirici faaliyetlerde bulunmaktır.
 

Ankara Laboratuvar Müdürlüğü Müşteri Anket Formu için tıklayınız...

Ankara Laboratuvar Müdürlüğü Müşteri Şikayet Formu Formu için tıklayınız...


Tanıtım

2001/2129 sayılı Avrupa Birliği Müktesebatı Türkiye Ulusal Programı’na ait Gümrük Birliği Bölümü’nün gerekli yatırımlar başlığı altında Gümrük Laboratuvarları’nın Modernizasyonu kararı 24.03.2001 tarih ve 24352 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

28.07.2006 tarihli 19311 sayılı Müsteşarlık makamının onayı ile İstanbul, İzmir, İzmit, Mersin, Bursa Bölgesel İhtisas Laboratuvarları ile Ankara’da tüm eşya gruplarının analiz edileceği hakem niteliğindeki Merkez Laboratuvarı olmak üzere toplam altı adet Gümrük Laboratuvarı’nın kurulması, kurulacak laboratuvarların akredite olacak şekilde yapılandırılması kararlaştırılmıştır.

21 Haziran 2005 tarihinde faaliyete geçen Ankara Laboratuvar Müdürlüğü 31 Ekim 2009 tarih ve 27392 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik”te belirtilen görev ve sorumluluklarını, modern cihaz ve donanımları ile Temel Kimya- Polimer, Metal, Gıda, Kağıt-Tekstil ve Petrol laboratuvarı ile hizmet vermektedir.

1-Temel Kimya ve Polimer Laboratuvarı: Saf yada karışım halindeki organik veya inorganik kimyasal maddeler, müstahzarlar, plastik, polimer, kauçuk ve benzeri numunelerin. analizleri yapılmaktadır.

2-Metal Laboratuvarı: Metal, seramik, porselen, inorganik kimyasal maddeler ve benzeri numunelerin analizleri yapılmaktadır.

3-Gıda Laboratuvarı: Süt ve süt ürünlerinde süt yağı, süt proteini ve asitlik tayinleri, Hayvansal ve Bitkisel katı ve sıvı yağların yağ asidi bileşeni tayinleri, Gıdalarda kuru madde ve kül tayinleri, Tahıl ve tahıl ürünlerinde Nişasta, Kül, Protein ve Rutubet tayinleri, Tahıl ve tahıl ürünlerinde Elek analizi, İşlenmiş tarım ürünlerinde süt yağı, süt proteini, sakkaroz, glikoz, fruktoz, invert şeker ve izoglikoz analizleri ile Nişasta tayini, Hayvan yemlerinde nişasta, glikoz, süt ürünleri tayini, Küspe ve kepek analizleri ile Sebze ve meyvelerden elde edilen müstahzarlar için şeker ve Briks analizleri yapılmaktadır.

4-Kağıt ve Tekstil Laboratuvarı: İpliklerin teks- desiteks sayısının tespiti, Doğal, Sentetik ve Suni kumaş, Doğal, Sentetik ve Suni lif tayinleri, Dokunmuş, dokunmamış ve örme mensucat ile Kağıt analizleri yapılmaktadır.

5-Petrol Laboratuvarı: Mineral yakıtlar, yağlar ve türevleri, bitümenli maddeler, mineral mumlar, petrol ve petrol türevi numunelerin analizleri yapılmaktadır.

Akreditasyon Çalışmaları

Ankara Laboratuvar Müdürlüğü, Ülkemizde laboratuvarların akredite edilmesi görevini yerine getiren Türk Akreditasyon Kurumu’nca (TÜRKAK)  "TS EN ISO IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyon Belgesi" almaya uygun görülmüş ve Belge 2013 Ocak ayında teslim alınmıştır.

2011 yılında  T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü’nden “Danışmanlık Hizmeti” alınması ile başlayan akreditasyon faaliyetleri kapsamında; Kalibrasyon hizmeti ve cihazların bakım, onarım ve validasyon testlerinin alımları yapılmış, kalite el kitabı ve çalışma talimatları hazırlanarak kalite dökümantasyonu tamamlanmıştır.

Gıda biriminde akredite olunması düşünülen 4 metot için (Meyve ve Sebze Suları-Çözünür Katı Madde Miktarı Tayini-Refraktometrik Metot, Meyve ve Sebze Suları-Ph Tayini, Meyve Sularında Toplam Şeker Tayini, Tahıl ve Tahıl Ürünleri-Rutubet Muhtevasının Tayini Referans Metot) FAPAS’ın (Uluslararası Gıda Analizleri Yeterlilik Testleri Kuruluşu/İNGİLTERE) düzenlediği uluslararası yeterlilik testlerine katılınmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Bu 4 metot için validasyon ve belirsizlik hesaplama çalışmaları da yapılarak akreditasyon için tüm hazırlıklar tamamlanarak Türk Akreditasyon Kurumu’na (TÜRKAK) başvuru yapılmış ve yapılan denetimden başarıyla geçen Laboratuvarımıza ilk akreditasyonun verilmesi uygun görülmüştür.

Böylelikle Türk Gümrük Tarihinde ilk kez bir Gümrük Laboratuvarı akredite olmuş ve raporları uluslararası kabul gören bir kurum haline gelmiştir. Ayrıca laboratuvarımız gerekli eğitimleri alıp akredite olduğundan akreditasyon konusunda diğer kurum ve kuruluşlara eğitim verebilecek düzeye gelmiştir.

Laboratuvar hizmeti alan müşteriler açısından “doğru ve güvenilir sonuç” anlamını taşıyan bu sonuç, hizmeti sunan laboratuvar açısından da “hizmet kalitesinin güvencesini” oluşturmaktadır.

Kalite Politikası

- Tüm hizmetlerimizi TS EN ISO/IEC 17025 ( 2005 ) standardına uygun olarak sürdürmek. Tüm personelin katılımı ile kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

- Bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik ilkeleri doğrultusunda, çevreye duyarlı ve en az hata ile ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak çalışan bir laboratuvar olmak,

- Analiz sonuçlarının güvenilirliğini artırmak için, sertifikalı referans maddeler kullanmak, kalite kontrol testlerini yapmak ve laboratuvarlar arası karşılaştırma testlerine katılmak,

- Analiz sonuçlarının kalitesini olumsuz etkileyebilecek iç ve dış etki altında kalmadan tarafsızlık ilkesi içinde belirtilen metotlara uygun şekilde çalışmak,

- Laboratuvar personelinin Kalite Yönetim Sistemi içinde hazırlanan tüm dokümantasyonu öğrenmesini ve gerekli iç/dış eğitimleri almasını sağlayarak, Kalite Politikasını sürdürülebilir kılmak,

- Laboratuvara gelen her türlü şikâyeti değerlendirerek çözüm bulmak ve müşteri memnuniyeti artırıcı faaliyetlerde bulunmak,

- Müşteriye ait bilgilerin korunmasını ve gizliliğini sağlamak,

- Laboratuvarımızın başarısını ve hizmetlerimizin kalitesini etkileyen tüm süreçleri sürekli olarak iyileştirmektir.

 

Organizasyon Şeması

Ankara Laboratuvar Müdürlüğü Müşteri Anket Formu için tıklayınız...

Ankara Laboratuvar Müdürlüğü Müşteri Şikayet Formu Formu için tıklayınız...