Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü

Hakkında

Esenboğa Gümrük Müdürlüğü, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda kendi mülkiyetindeki hizmet binasında yolcu işlemleri ile yoğunlukla medikal malzeme, inşaat malzemesi, otobüs ve kamyon aksamı, elektronik parça ve demir çelikten eşyanın ithalat ve ihracatı işlemlerini yürüten A sınıfı Gümrük Müdürlüğüdür.

Esenboğa Gümrük Müdürlüğü, TS EN ISO 9001:2000 (Gümrük Hizmetleri Sunumu) Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahiptir.

TARİHÇE

Esenboğa Hava Limanı, yapımı 1955 de tamamlanan ve ülkemizin, Güvercinlik'ten sonra uluslarası sivil hava ulaşımına açılan ikinci tam teçhizatlı havalimanı konumundadır.

04.09.1953/4-1407 tarih sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile hava hudut kapısı olarak ilan edilmesinden sonra kurulan Esenboğa Gümrük Müdürlüğünde önce yolculara ilişkin gümrük işlemleri yapılmış, 1961 de kargo sevkiyatının başlamasıyla da kargo eşyasının gümrük işlemlerinin de yapılmasına başlanmıştır.

Bir dönem Esenboğa’da, yolcu salonu ve kargo gümrük müdürlüğü olarak hizmetler ayrı ayrı yürütülmüş ise de 1999 da Esenboğa Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ve Esenboğa Kargo Gümrük Müdürlüğü birleştirilmiş, 03.06.2011 tarihli 640 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak çıkarılan 2011/2474 sayılı Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar ile de muhafaza ve gümrük hizmetleri tek çatı altında birleştirilerek Esenboğa Gümrük Müdürlüğü ihdas edilmiştir.

FİZİKİ YAPI

Esenboğa Gümrük Müdürlüğü idare binası havalimanının doğu tarafında yer almakta olup, kargo eşyası ile yolcu işlemlerinin yürütüldüğü birinci sınıf gümrük idaresidir. Kargo eşyasının gümrük işlemleri idare binasında, yolcu işlemleri ise idare binasına 1,5 km uzaklıkta bulunan yolcu terminalinde yürütülmektedir.

Esenboğa Gümrük Müdürlüğü hizmetlerini havalimanı içinde, çeşitli tarihlerde farklı farklı yerlerde vermiş ise de, idare binasının yapımı 24.09.2004 tarihinde ihale edilmiş, üç ay içinde de tamamlanarak 1950 m2 kullanım alanı ile 2005 yılında hizmet vermeye başlamıştır.

YÜRÜTÜLEN İŞLEMLER

Esenboğa Gümrük Müdürlüğünde başta elektronik eşyalar olmak üzere, tıbbi-medikal malzeme, otobüs ve kamyon aksamı, demir çelikten eşyalar, optik alet ve cihazlar, ölçüm aletleri, uçak ve uçak parçaları, ilaç ve savunma sanayinde kullanılan eşya ithalatı yapmaktadır.

İhracat kalemleri ise, yine elektronik malzemeler, tıbbi eşyalar, inşaat malzemeleri, otobüs ve kamyonlar, uçak ve helikopter parçaları ile savunma sanayi ihracatlarından oluşmaktadır.

Ticari ithalat ve ticari ihracata ilişkin gümrük işlemlerinin yanı sıra, diplomatik muafiyet kapsamındaki eşyalarla ilgili gümrük işlemleri, yolcuların adlarına gönderilen eşyalarla ilgili gümrük işlemleri, internet alışverişleri kapsamında kargo yoluyla gönderilen eşyalara ilişkin gümrük işlemleri, uçaklara verilen kumanya ve akaryakıtlar kapsamındaki işlemler, yolcu salonunda tax- free işlemleri gibi işlemler de yürütülen işlemler arasında bulunmaktadır.

Diğer taraftan 90 seri no’lu Gümrük Genel Tebliği kapsamındaki, AB menşeli olmayan 94.02 tarife pozisyonunda yer alan tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemleri konusunda, 1 seri no’lu “İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespitine ve İlanına Dair Tebliğ kapsamındaki canlı, taze, soğutulmuş ve dondurulmuş su ürünleri ithalatında, 82 seri nolu tebliğ kapsamındaki telsiz ekipmanları ile pillerin ithalatında ihtisas gümrüğüdür.