Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü

Hakkında

Karaman Gümrük Müdürlüğü, 03/03/1998 tarihinde Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü bağlantısı olarak hizmete girmiş olup, 1.Sınıf Gümrük İdaresi statüsünde faaliyet göstermekte iken, 08.06.2011 tarihli 27958 sayılı (1. Mükerrer) Resmi Gazetede yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden 22/12/2011 tarih ve 28150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Kararla kurulan T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı olarak faaliyet göstermektedir.

Karaman Gümrük Müdürlüğü, A sınıfı Gümrük İdaresi statüsünde olup, ithali veya ihracı İhtisas Gümrüğü Uygulamasına tabi eşya ve araçlar hariç olmak üzere, her türlü gümrük işlemlerini yapmaya yetkilidir.