Taşeron (Temizlik Hizmeti) Personel Sınavı Sonuçları

Bölge Müdürlüğümüz Taşeron Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru


19 Mart 2018 Pazartesi
 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar’ın “Sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı” başlıklı 14 üncü Maddesinin beşinci fıkrasında “Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından Kurumun resmi internet adresinde ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgilere ayrıca tebligat yapılmaz.” hükmü yer almaktadır.
Bu çerçevede Bölge Müdürlüğümüz ve bağlantılarındaki hizmet birimlerinde görev yapan personele ilişkin sınav sonucu aşağıda açıklanmıştır. İlgili mevzuat gereğince bu duyuru tebligat yerine geçmekte olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sonuçlar için tıklayınız