Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü

Tax Free İşlemleri

Tax Free İşlemleri

Esenboğa Gümrük Müdürlüğünde Tax Free İşlemleri

Tax Free Operations At Esenboğa Customs Office

Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların Türkiye'den satın alarak yurtdışına götürdükleri mallar için ödedikleri Katma Değer Vergisinin, malın gümrükten çıkışı sırasında iade edileceği, Katma  Değer Vergisi Kanunun 11. Maddesinin 1-b fıkrasında hükme bağlanmıştır (Katma  Değer Vergisi Kanunu için lütfen TIKLAYINIZ...).

Yine bu konuda Maliye Bakanlığının 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğ’in 5. Maddesine göre (Tebliği için lütfen TIKLAYINIZ...) Tax-Free işlemleri;
- Yolcu check-in işlemlerinin yapıldığı alanda,
- Pasaport işlemlerinin yapıldığı alandaki Tax-Free Bankolarında,
yapılmaktadır.

Tax-Free işlemleri için, yaklaşık olarak 1 (bir) saatlik zaman ayrılması gerekmektedir.

​Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan direkt giden yolcular ile aktarmalı giden yolculara yönelik Tax-free iş akışı işlemleri farklı olup, bu işlemler şema olarak aşağıda belirtilmiştir.
Passengers who are not resident in Turkey by purchasing the goods they took from Turkey for the Value Added Tax they pay abroad, the goods will be returned at the exit from customs, article 11 of the Law On Value Added Tax is stipulated in paragraph 1-b.
Tax-free operations according to the Ministry of Finance on this issue again 26.04.2014 date and published in the Official Gazette No.28983 Value Added Tax General Notification Article 5 Application;
-In the area where the passenger check-in procedures,
-In the area where the passports Tax-Free countertops are made.
-Tax-Free operations for approximately one (1) hour time should be allocated.
-Connecting directly for departing passengers departing passengers from Ankara Esenboğa Airport Tax-Free workflow processes are different, as these transactions are as follows scheme.

​​
 

A-Eşyayı Uçak Kargosuna Verenler

A-The Goods Cargo Aircraft Inspiring

1. Yolcu Check-In işlemini yaptırır. 1.Will make passenger check-in procedures.
2. Bagajına Yer Hizmetleri ve/veya Havayolu Şirketi görevlileri tarafından bagaj etiketi bağlanır. 2.Location Services and/or airline baggage tags are connected by luggage attendants.
3. Yer Hizmetleri ve/veya Havayolu Şirketi görevlileri tarafından bagaja, yolcu tarafından açılmayacak ya da açıldığında fark edilebilecek şekilde Gümrük Güvenlik bandı veya kelepçe takılır. 3.Location Services and/or airline luggage by officials to be opened by passengers when opened or it can be the difference Customs Security tape or clamp attached.
4. Yolcu, Yer Hizmetleri ve/veya Havayolu Şirketi görevlileri  tarafından güvenlik bandı veya kelepçe tatbik edilmiş bagajı ile birlikte Tax-Free Bankosuna yönlendirilir. 4.Passenger Ground Services and / or Airline officials are guided by safety belts or handcuffs to the Tax-Free countertops along with the luggage has been applied.
5. Tax-Free bankosuna gelen yolcunun bagajına, Yer Hizmetleri ve/veya Havayolu Şirketi görevlileri tarafından tatbik edilen güvenlik bandının veya kelepçenin  sağlamlığı  muhafaza memuru tarafından kontrol edilir. 5.Tax-Free from the passenger’s baggage counter, Ground Services and/or Airline Company by agents are controlled by the strength of the safety guards of the applied tape or clamp.
6. Yer Hizmetleri ve/veya Havayolu Şirketi görevlileri tarafından tatbik edilen güvenlik bandı veya kelepçesi sağlam olan bagajlar, Muhafaza Memuru tarafından açılarak fatura muhteviyatı eşyalar kontrol edilir. 6.Location Services and/or Airline security applied by officers luggage which are robust tape or clamp is controlled bill of goods was opened by Housing Officer content.
7. Tax-Free Faturası Muhafaza Memuru tarafından onaylanır ve diğer gümrük işlemleri yerine getirilir. 7.Tax-Free Storage invoice approved by the Officer and fulfill the other customs procedures.
8. Muhafaza Memuru tarafından bagaj üzerine Tax-Free etiketi yapıştırılır. (Bakanlıkça uygun görülmesi halinde) 8.Tax-Free label pasted on the luggage by the guards.
9. Üzerine Tax-Free etiketi yapıştırılan bagajlar uçağa intikal ettirilir. 9.Tax-Free label pasted on baggage are reflected in the plane.
10. Yolcu, Muhafaza Memuru tarafından onaylanan faturası ile birlikte ödeme noktasına (Global Blue) giderek para iadesini alır. 10.Passengers going to the pay point with the bill approved by Housing Officer will receive the refund.
 

B-Eşyayı El Bagajında Yanında Götürenler

B-Towards Wide Goods In Hand Luggage

 
1-Yolcu pasaport işlemlerini tamamlar 1.The passenger completes the pasaport procedure.
2.Yolcu, eşyası ile birlikte Pasaport sonrası  oluşturulan Tax-Free Bankosuna gelir. 2.Passengers after passport along with items created from Tax-Free income to countertops.
3. Muhafaza Memuru tarafından fatura  muhteviyatı eşyalar kontrol edilir. 3.The bill content items are checked by guards.
4. Tax-Free Faturası Muhafaza Memuru
görevlileri tarafından  onaylanır ve diğer gümrük işlemleri yerine getirilir.
4.Tax-Free Storage invoice approved by the officer on duty and fulfill the other customs procedures.
5. Yolcu, Muhafaza Memuru tarafından
onaylanan faturası ile birlikte pasaport  sonrası oluşturulan ödeme noktasına (Global Blue) giderek para iadesini alır.
5.Passengers with a bill approved by the Housing Officer Payment going to take the money back from the passport created after together.
 
 

A-Eşyayı Uçak Kargosuna Verenler

A-The Goods Cargo Aircraft Inspiring

1. Yolcu Check-In işlemini yaptırır. 1.Will make passenger check-in procedures.
2. Bagajına Yer Hizmetleri ve/veya Havayolu Şirketi görevlileri tarafından bagaj etiketi bağlanır. 2.Location Services and/or airline baggage tags are connected by luggage attendants.
3. Yer Hizmetleri ve/veya Havayolu Şirketi görevlileri tarafından bagaja, yolcu tarafından açılmayacak ya da açıldığında fark edilebilecek şekilde Gümrük Güvenlik bandı veya kelepçe takılır. 3.Location Services and/or airline luggage by officials to be opened by passengers when opened or it can be the difference Customs Security tape or clamp attached.
4. Yolcu, Yer Hizmetleri ve/veya Havayolu Şirketi görevlileri  tarafından güvenlik bandı veya kelepçe tatbik edilmiş bagajı ile birlikte Tax-Free Bankosuna yönlendirilir. 4.Passenger Ground Services and / or Airline officials are guided by safety belts or handcuffs to the Tax-Free countertops along with the luggage has been applied.
5. Tax-Free bankosuna gelen yolcunun bagajına, Yer Hizmetleri ve/veya Havayolu Şirketi görevlileri tarafından tatbik edilen güvenlik bandının veya kelepçenin  sağlamlığı  muhafaza memuru tarafından kontrol edilir. 5.Tax-Free from the passenger’s baggage counter, Ground Services and/or Airline Company by agents are controlled by the strength of the safety guards of the applied tape or clamp.
6. Yer Hizmetleri ve/veya Havayolu Şirketi görevlileri tarafından tatbik edilen güvenlik bandı veya kelepçesi sağlam olan bagajlar, Muhafaza Memuru tarafından açılarak fatura muhteviyatı eşyalar kontrol edilir. 6.Location Services and/or Airline security applied by officers luggage which are robust tape or clamp is controlled bill of goods was opened by Housing Officer content.
7. Tax-Free Faturası Muhafaza Memuru tarafından onaylanır ve diğer gümrük işlemleri yerine getirilir. 7.Tax-Free Storage invoice approved by the Officer and fulfill the other customs procedures.
8. Muhafaza Memuru tarafından bagaj üzerine Tax-Free etiketi yapıştırılır. (Bakanlıkça uygun görülmesi halinde) 8.Tax-Free label pasted on the luggage by the guards.
9. Üzerine Tax-Free etiketi yapıştırılan bagajlar uçağa intikal ettirilir. 9.Tax-Free label pasted on baggage are reflected in the plane.
10. Yolcu, Muhafaza Memuru tarafından onaylanan faturası ile birlikte ödeme noktasına (Global Blue) giderek para iadesini alır. 10.Passengers going to the pay point with the bill approved by Housing Officer will receive the refund.
 

B-Eşyayı El Bagajında Yanında Götürenler

B-Towards Wide Goods In Hand Luggage

 
  Tax-Free işlemi yapılmamaktadır. Yolcuların Tax-Free işlemini, aktarmalı gideceği havalimanından yaptırması gerekmektedir. Tax-free process is not done.Tax-Free process passengers are reguired to make a transfer from the airport to go up.


Katma  Değer Vergisi Kanunu için lütfen TIKLAYINIZ...

Maliye Bakanlığının 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğ​i için lütfen TIKLAYINIZ...