22/03/2018 Tarihinde Bölge Müdürlüğümüz Bünyesinde Dahilde İşleme Rejimi ile İnceleme Soruşturma Usulleri ve Rapor Düzeni Konulu Eğitim Düzenlendi.22/03/2018 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde Dahilde İşleme Rejimi ile İnceleme Soruşturma Usulleri ve Rapor Düzeni konulu eğitim düzenlendi.
Bakanlığımız misyon ve vizyonu doğrultusunda Bölge Müdürlüğümüzce yürütülen faaliyetlerin güncellenmesi amacıyla düzenlenen eğitimler çerçevesinde Bölge Müdürlüğümüz personeline Dahilde İşleme Rejimi ile İnceleme Soruşturma Usulleri ve Rapor Düzeni konulu eğitim verildi.
22/03/2018 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz toplantı salonunda iki bölüm halinde gerçekleştirilen eğitimin ilk bölümünde Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Murat KORKMAZ tarafından Dahilde İşleme Rejimi anlatılırken, ikinci bölümde Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Ekrem SANCAK tarafından İnceleme Soruşturma Usulleri ve Rapor Düzeni konuları katılımcılara anlatıldı.