Bien Yapı Ürünleri San. Tur. ve Tic. A.Ş.'ye Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Verildi.
21.05.2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almak üzere başvuran ve inceleme sonucu gerekli şartları taşıdığı anlaşılarak başvurusu uygun bulunan Bien Yapı Ürünleri San. Tur. ve Ticaret A.Ş. adına düzenlenen Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası, Bölge Müdür Vekili Sayın Mehmet YAPICI tarafından firma yetkilisi Ahmet PEHLİVAN'a teslim edilmiştir.