BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. ye Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Verildi

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'ne Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası, Bölge Müdür Vekilimiz Sn.Hasan YASSIBAŞ tarafından teslim edildi.

21.05.2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almak üzere başvuruda bulunan ve yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu gerekli şartları taşıdığı anlaşılarak başvurusu uygun bulunan ​ BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'ne Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası, Bölge Müdür Vekilimiz Sn.Hasan YASSIBAŞ tarafından teslim edildi.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası, 21.03.2017 tarihinde BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’den Tedarik ve Sözleşmeler Daire Başkanı Ömer Faruk Durmuş ve Gümrük ve Sigorta Müdürü Bekir Çetinkaya’nın bulundukları törende Bölge Müdürlüğü makamında Bölge Müdür Vekilimiz  Sn. Hasan YASSIBAŞ tarafından BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’den Tedarik ve Sözleşmeler Daire Başkanı Ömer Faruk Durmuş’a teslim edildi.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Nedir?

Yetkilendirilmiş Yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür.Serbest Bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik, en az üç yıldır faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları yetkilendirilmiş yükümlü olabilir. Üç yıldan az süredir faaliyette bulunan kişilerin durumu ise T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ayrıca değerlendirilir.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü sahibi kişilerin Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğine göre yararlanabildiği kolaylıklar nelerdir?

- Basitleştirilmiş Usullere İlişkin Kolaylıklar:

​•İhracatta Yerinde Gümrükleme (ihracat eşyasını ihracat gümrük idaresine sunmadan işlemlerini kendi tesislerinden yapabilme),
•İzinli gönderici (transit eşyasını hareket gümrük idaresine sunmadan kendi tesislerinden sevk edebilme)
•İzinli alıcı (İthalat eşyasını varış gümrük idaresine getirmeden doğrudan kendi tesislerine ya da ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerine getirebilme ve transit işlemlerini bu tesislerde sonlandırabilme)
•İthalatta yerinde gümrükleme (İthalat eşyanın ithalat gümrük idaresine götürülmeksizin kendi tesislerine sevk edilmesi ve ithalat işlemlerini burada yapabilme)
•Teminatlı işlemlerinde her bir işlem için ayrı teminat yerine götürü teminat uygulaması kapsamında tutarı önceden belirlenmiş süresiz ve düşümsüz teminat verebilme
•Teminatlı işlemlerinde kısmi oranda teminat verebilme
•Odalarca onay ve gümrük müdürlüklerince vize işlemlerine gerek kalmaksızın A.TR dolaşım belgesi düzenleyebilme
•Eksik belge ile beyanda bulunabilme
  
- Beyanın Kontrolüne İlişkin Kolaylıklar:

•İthalatta ve ihracatta gümrük işlemlerinin eşyanın tesliminden önce fiziki muayene ve belge kontrolünün olmadığı hat olan yeşil hatta işlem görebilme
•Taşıt üstü işlemlerde de yeşil hattan yararlanabilme
•Taşıt üstü işlemlerde de eksik belgeyle beyanda bulunabilme
•Daha az belge kontrolü veya muayeneye tabi tutulabilme
•Belge kontrolü veya muayenenin yapılacak olması halinde bu işlemleri öncelikle gerçekleştirebilme

- Emniyet ve Güvenliğe İlişkin Kolaylıklar:

•Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verebilme
•Özet beyana ya da özet beyan yerine geçen belgelere veya özet beyan olarak kullanılan bilgilere dayalı emniyet ve güvenliğe ilişkin gümrük kontrollerinin azaltılması ve bu kontrollerin öncelikle yapılması
•Sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı tanınması
 
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü kitapçığını indirmek için lütfen TIKLAYINIZ...

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü hakkında detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak için Bölge Müdürlüğümüz, Ticaretin Kolaylaştırılması Şube Müdürlüğü'nü 0-312-397 77 89'dan dahili 7216'yı tuşlayarak arayabilirsiniz.