HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Verildi.
 
21.05.2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almak üzere başvuran ve inceleme sonucu gerekli şartları taşıdığı anlaşılarak başvurusu uygun bulunan HES Hacılar Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ. adına düzenlenen Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası, Bölge Müdürümüz Sayın Musa ÜNAL tarafından firma yetkilisi Erkan ŞAHİN'e teslim edilmiştir.