Knauf İnşaat ve Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.'ye Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Verildi.


 

21.05.2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almak üzere başvuran ve inceleme sonucu gerekli şartları taşıdığı anlaşılarak başvurusu uygun bulunan Knauf İnşaat ve Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. adına düzenlenen Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası, Bölge Müdürümüz Sayın Musa ÜNAL tarafından firma yetkilisi Murat AKYOL' a teslim edilmiştir.