Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ.'ye Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası verildi.


 

21.05.2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almak üzere başvuran ve inceleme sonucu gerekli şartları taşıdığı anlaşılarak başvurusu uygun bulunan Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ. adına düzenlenen Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası, Bölge Müdürümüz Sayın Musa ÜNAL tarafından firma yetkilisi Fuat Serdar AYDIN’a teslim edilmiştir.