Asaş Ambalaj Baskı San. ve Tic. A.Ş.’ye Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Verildi

21.05.2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almak üzere başvuran ve inceleme sonucu gerekli şartları taşıdığı anlaşılarak başvurusu uygun bulunan Asaş Ambalaj Baskı San. ve Tic. A.Ş adına düzenlenen Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası, Bölge Müdürümüz Musa ÜNAL tarafından firma yetkilisi Mustafa Kadir SEVİM’e teslim edilmiştir.