Bölge Müdürlüğümüz Personeli “Etik Eğitimi” Programına Katıldı

Bakanlığımız Eğitim Dairesi Başkanlığından eğitmen Hülya SÜTCÜ (Muayene Memuru) tarafından Bölge Müdürlüğümüz personeline 08-10 Mayıs tarihlerinde 3 gün süreyle “Etik Eğitimi” verildi.

Bölge Müdürlüğümüz personelinin etik değerlere yönelik farkındalığının arttırılması amacıyla belli aralıklarla eğitimler düzenlenmesi planlanmıştı. Bu çerçevede, Bölge Müdürlüğümüzde 08-10 Mayıs tarihlerinde 3 gün süreyle “Etik Eğitimi” yapıldı. 5176 sayılı Kamu Kurumlarında Etik Kurulları Oluşturulması Kanunu kapsamında etik davranış ilkeleri hakkında eğitim verildi.
Konu Başlıkları

  • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilincine uygunluk
  • Halka hizmet bilinci
  • Saydamlık
  • Hesap verebilirlik
  • Çıkar çatışması durumunda kamu menfaatlerini önde tutma
  • Görev ve yetkinin menfaat sağlanması amacıyla kullanılmaması
  • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
  • Kamu mallarını ve kaynaklarını kamu için kullanma
  • Yetki dışında kurumu bağlayıcı açıklama yapmama
  • Kurum adına gerçek dışı beyanda bulunmama