Türk Gümrük Tarihinde Bir İlk

Bağlantı İdaremiz Ankara Laboratuvar Müdürlüğü, Ülkemizde laboratuvarların akredite edilmesi görevini yerine getiren Türk Akreditasyon Kurumu’nca (TÜRKAK)  "TS EN ISO IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyon Belgesi" almaya uygun görüldü.
 
2011 yılında  T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü’nden “Danışmanlık Hizmeti” alınması ile başlayan akreditasyon faaliyetleri kapsamında; Kalibrasyon hizmeti ve cihazların bakım, onarım ve validasyon testlerinin alımları yapılmış, kalite el kitabı ve çalışma talimatları hazırlanarak kalite dökümantasyonu tamamlanmıştır. 
 
Gıda biriminde akredite olunması düşünülen 4 metot için (Meyve ve Sebze Suları-Çözünür Katı Madde Miktarı Tayini-Refraktometrik Metot, Meyve ve Sebze Suları-Ph Tayini, Meyve Sularında Toplam Şeker Tayini, Tahıl ve Tahıl Ürünleri-Rutubet Muhtevasının Tayini Referans Metot) FAPAS’ın (Uluslararası Gıda Analizleri Yeterlilik Testleri Kuruluşu/İNGİLTERE) düzenlediği uluslararası yeterlilik testlerine katılınmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Bu 4 metot için validasyon ve belirsizlik hesaplama çalışmaları da yapılarak akreditasyon için tüm hazırlıklar tamamlanarak Türk Akreditasyon Kurumu’na (TÜRKAK) başvuru yapılmış ve yapılan denetimden başarıyla geçen Laboratuvarımıza ilk akreditasyonun verilmesi uygun görülmüştür.
 
Böylelikle Türk Gümrük Tarihinde ilk kez bir Gümrük Laboratuvarı akredite olmuş ve raporları uluslararası kabul gören bir kurum haline gelmiştir. Ayrıca laboratuvarımız gerekli eğitimleri alıp akredite olduğundan akreditasyon konusunda diğer kurum ve kuruluşlara eğitim verebilecek düzeye gelmiştir.
 
Laboratuvar hizmeti alan müşteriler açısından “doğru ve güvenilir sonuç” anlamını taşıyan bu sonuç, hizmeti sunan laboratuvar açısından da “hizmet kalitesinin güvencesini” oluşturmaktadır. 
 
Akreditasyon sürecinde emeği geçen tüm Yönetici ve personelimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.