Bilgi İşlem, İstatistik ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

Bilgi İşlem, İstatistik ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü'nün Görevleri

* Faaliyet alanına giren konularda veriler toplamak, araştırmalar yapmak, istatistikî bilgiler üretmek, değerlendirmek ve bu konularda gerekli koordinasyonu sağlamak. 
* Otomasyon sistemleri ile elektronik iletişim sistemlerinin çalışması, güvenliğinin sağlanması ve karşılaşılan sorunların giderilmesi için gerekli işlemleri yürütmek.
* Bilgisayar, bilgisayar yan ürünleri ve bilgi işlem sarf malzemeleri ihtiyacını belirlemek.
* Bilgi işlem, yazılım ve donanım sistemlerinin etkin ve verimli kullanılması için gerekli eğitimleri vermek.
* Bölge Müdürlüğü ve bağlantı gümrük idarelerinde çalışan personelin BİLGE ve GÜVAS kullanıcı kodu ile ilgili işlemlerini yürütmek.
* Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.