Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Şube Müdürlüğü

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Şube Müdürlüğü'nün Görevleri

* Dahilde işleme, geçici ithalat, gümrük kontrolü altında işleme ve hariçte işleme rejimlerinin işleyişine ilişkin gümrük idarelerinden intikal eden hususları değerlendirmek, teminat iade işlemlerini yürütmek ve dahilde işleme izin belgeleri ile ilgili listeleri takip ederek bağlantı gümrük idarelerini bilgilendirmek.
* ATA Karneleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
* Hariçte işleme rejimi ve dahilde işleme rejimi ile ilgili taahhüt kapatmaya ilişkin bildirimleri Gümrük Müdürlüklerine intikal ettirmek.
* Dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimleri ile ilgili uygulanan para cezalarına yönelik işlemleri yürütmek.
* Şube görev alanı ile ilgili olarak, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından verilen tespit raporlarının kabul edilmesini sağlayıcı tedbirleri almak ve takibini yapmak.
* Konteynerler ile ilgili işlemleri yürütmek.
* Yatırım teşvik mevzuatı ile ilgili işlemleri yürütmek.
* Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.