Gümrük Muhafaza Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Gümrük Muhafaza Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün Görevleri

* Gümrüklü yer ve sahaların gözetimi, korunması, hava, kara, deniz ve demiryolu taşıt kontrolü işlemleri, kabotaj işlemleri, yolcu işlemleri, yat işlemleri ve diğer muhafaza hizmetleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
* Gümrük muhafaza hizmetlerine ilişkin standart iş ve işlem süreçlerinin belirlenmesi, basitleştirilmesi ve olası problemlerin çözümü ile ilgili çalışmaları yapmak.
* Yolcu, eşya ve araçların giriş-çıkış işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
* Silah ve mermilerle ilgili işlemleri yürütmek.
* İkramiye dosyalarını hazırlamak, ilgili mercilere intikal ettirmek, takip ve arşiv işlemlerini yürütmek.
* Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri ile ilgili yazışmaların yürütülmesini sağlamak.
* Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.