Özel Büro Şube Müdürlüğü

Özel Büro Şube Müdürlüğü'nün Görevleri

* Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ya da meslek kuruluşları arasında yapılan protokol, anlaşma veya yetki devri kapsamında  Bölge Müdürlüğüne verilecek hizmet ve görevleri yerine getirmek; görev alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, mesleki kuruluşlar ve mahalli idarelerle işbirliğine ilişkin işlemleri yürütmek.
* Bölge Müdürlüğünün bulunduğu mahalde resmî ve özel kuruluşlar nezdinde Bakanlığı temsil etmek, gerektiğinde bu konularda Bakanlığı bilgilendirmek.
* Basın ve halkla ilişkiler ile tanıtım işlemlerini yürütmek.
* Yurtdışından gelen heyetlere ilişkin temsil ve ağırlama hizmetlerini yürütmek.
* Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.