Temel Değerler

  • Şeffaflık
  • Yenilikçilik
  • Amatör Ruh, Profesyonel Hizmet
  • Etkililik ve Verimlilik
  • Duyarlılık
  • Motivasyon
  • Tarafsızlık
  • Dürüstlük
  • Kararlılık